Luchens Buiten

Project Info

Locatie

Waterjuffer, Mierlo

Opdrachtgever

Cedrus Vastgoed BV

Rol

Proces- en projectbegeleiding

Ontwerp

Pauwert Architectuur

Status

In ontwikkeling

luchens buiten

7 Levensloopbestendige nieuwbouwwoningen

In de gemeente Geldrop-Mierlo wordt ten noordwesten van de kern Mierlo en grenzend aan de bossen en het kanaal een nieuwe (woon)wijk gerealiseerd genaamd Luchen. Luchen is een landelijke wijk met veel groen, die aansluit op het dorpse karakter van Mierlo. Het plan omvat in totaal ca. 850 woningen, 2 hectare bedrijventerrein en verschillende maatschappelijke voorzieningen. Een groot deel daarvan is al gerealiseerd. Er is veel aandacht besteed aan detaillering, zowel in architectuur als in het openbare gebied. De aansluiting van de bebouwing naar het open landschap verloopt via vloeiende overgangen. Zo wordt Luchen een fraai geheel waar het aangenaam wonen is.

Deelgebied Luchen 3A is het gebied tussen de Burgemeester Termeerstraat en de Luchense Wetering. Hier zullen woningen worden gerealiseerd voor starters, gezinnen, senioren en in de sociale huur. Cedrus Vastgoed heeft in dit deelgebied een tender gewonnen voor de ontwikkeling van 7 woningen. Er worden op deze locatie 7 levensloopbestendige en duurzame woningen ontwikkeld, waarbij rekening gehouden wordt met de inpassing van de bestaande groen- en waterstructuur. Sensum Vastgoed is gedelegeerd projectmanager namens Cedrus Vastgoed .